Home > Obiekty inne

Zespół Dydaktyczno-Ekspozycyjny „Szmaragd” przy ul. Kopalnianej. Szczecin

Zespół projektantów:

mgr inż. arch. Sławomir Adrabiński
mgr inż. arch. kraj. Paweł Wójs