Schronisko Młodzieżowe SZMARAGD

Zespół projektantów

Główny projektant mgr inż. arch. Sławomir Adrabiński, projektant mgr inż. arch. Kazimierz Halicki,
projektant mgr inż. arch. kraj. Paweł Wójs

Schronisko Młodzieżowe SZMARAGD

Główną funkcją Centrum Edukacji Ekologicznej – Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Szmaragdowe-Zdroje w Szczecinie jest realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej, w tym w szczególności ukierunkowanej na propagowanie idei bioróżnorodności.

Położenie schroniska

Obiekt zlokalizowany jest nad Jeziorem Szmaragdowym, w granicach osiedla Szczecin-Zdroje, na obszarze Parku Krajobrazowego Puszcza Bukowa.

Historia schroniska

W 1783 roku Ludwik Mohring wybudował folwark w miejscu obecnego Schroniska Młodzieżowego SZMARAGD. Aby podkreślić swoją miłość do żony nazwał go Dworem Katarzyny. Posiadłość została kupiona pod koniec XIX wieku przez cementownię Stern. Przedsiębiorstwo zorganizowało w folwarku kwatery dla pracowników zatrudnionych w znajdującej się niedaleko kopalni kredy. Po drugiej wojnie światowej dwór przekształcono w lokal gastronomiczny z miejscami noclegowymi. Przez długie lata funkcjonował pod nazwą Zajazd Szmaragd. W 2018 roku rozpoczęły się prace remontowo-budowlane, mające na celu przekształcenie opuszczonego i niszczejącego budynku w Schronisko Modzieżowe SZMARAGD.

Inwestycja Schronisko Młodzieżowe SZMARAGD

W ramach inwestycji zaplanowano utworzenie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego – w obiekcie jednorazowo będzie mogło przebywać jednocześnie 38–40 osób. Baza noclegowa schroniska to: pokoje 2-, 4- i 6-osobowe z łazienkami zlokalizowane są na pierwszym piętrze obiektu. Na parterze zaprojektowano pokój z łazienką oraz WC ogólnodostępne dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich

W całorocznym schronisku zaplanowano również kuchnię samoobsługową z miejscami do spożywania posiłków, świetlicę z jadalnią, pomieszczenie do suszenia odzieży, pomieszczenie administracji oraz magazyn gospodarczy. Na parterze w części przyległej do wielofunkcyjnych sal ekspozycyjnych z tarasem zaprojektowano pomieszczenia małej gastronomi z możliwością bezpośredniego wydawania gotowych posiłków i napojów.Przewidziano zmianę zagospodarowania terenu w zakresie edukacji ekologicznej na przyległym do budynku obszarze. Zaprojektowano dostosowanie dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich budynku głównego oraz przyległego terenu.

Ogólne założenia projektowe

Zaprojektowano zagospodarowanie przyległego terenu z przewagą funkcji edukacyjnej i rekreacyjnej związanej ściśle z działalnością Centrum Edukacji Ekologicznej oraz z działalnością Szkolnego Schroniska Młodzieżowego. Zagospodarowanie terenu poprzez dodatkowe elementy infrastruktury ma umożliwiać organizowanie imprez masowych w zakresie edukacji ekologicznej. Przewidziano zapewnienie silnych powiązań komunikacyjnych z istniejącymi drogami leśnymi oraz trasami turystycznymi znajdującymi się na terenie Parku Leśnego Zdroje.