Uroczysko Kupały, Park Leśny Mścięcino – koncepcja zagospodarowania