Syrenie Stawy

Fot. wzp.pl

Syrenie Stawy

Syrenie Stawy to zespół niewielkich zbiorników wodnych.

Położenie Syrenich Stawów

Syrenie Stawy położone są w południowym końcowym fragmencie Lasu Arkońskiego. Ukształtowano je w zabagnionej dolince potoku Osówka, tworzącego w tym miejscu zlewiska, oraz w pobliżu dołów po wydobytym torfie. Położone są około trzech kilometrów od centrum miasta, przy alei parkowej, będącej trasą spacerowo-rowerową, stanowiącej dalszą część ulicy Jana Kochanowskiego. W pobliżu umiejscowione jest kąpielisko Arkonka.

Historia Syrenich Stawów

Na obszarze obecnych Syrenich Stawów w ich okolicy (w północno-zachodniej części Doliny Niemierzyńskiej) od końca XVI wieku funkcjonowała owczarnia Eckerberg. Strawił ją pożar, który wybuchł w 1677 roku w wyniku działań wojennych. W jej miejscu wybudowano folwark Eckerberg. Podczas wojen napoleońskich, w latach 1803–1809, stacjonowały w tym miejscu wojska francuskie. Po zakończeniu wojny tereny te podzielono i przekazano osobom prywatnym. Ziemia nadająca się do uprawy, przylegająca do potoku Osówka, stała się własnością rodziny Kuglerów. W majątku Eckerberg wzniesiono młyn Steinfurtha, gorzelnię, cegielnię oraz kopalnię torfu. Natomiast w drugiej połowie XIX stulecia wybudowano zakład wodoleczniczy – zakład hydroterapii zimną wodą. Po 1870 roku nabył go Johannes Quistorp.

W 1890 roku folwark ostatecznie zlikwidowano, a na całym obszarze przeprowadzono prace melioracyjne (dotowane przez Quistorpa). Powstało sanatorium Fundacji Ernsta Moritza Arndta, w którym przechodziły rekonwalescencję osoby nerwowo chore, a także z zaburzeniami przemiany materii, uszkodzeniami rdzenia kręgowego oraz po ciężkich chorobach i operacjach. Pacjenci przyjeżdżali głównie z Berlina. Wokół sanatorium roztaczał się park, nazwany w późniejszym czasie Parkiem Fundacji Arndta. Umiejscowiono w nim zabudowę sanatoryjno-rekreacyjną. Obok sanatorium znajdowały się budynki, w których mieszkał personel placówki. Na jednym ze stawów zlokalizowany był lokal gastronomiczny, nazywany Lipowym Dworem. Stoliki ustawione były na świeżym powietrzu. Goście mogli słuchać koncertów odbywających się w specjalnie do tego przeznaczonej sali. Dodatkową atrakcję stanowił plac zabaw dla dzieci i minizoo. Syrenie Stawy wraz z przylegającym obszarem, w 1908 roku, sprzedał miastu za 3,5 mln marek spadkobierca Johannesa Quistorpa – Martin Quistorp. Przy okazji nieodpłatnie zrzekł się na rzecz miasta Parku Quistorpa – dzisiejszego Parku Kasprowicza. W 1927 roku w sanatorium przeprowadzono gruntowną renowację. Po drugiej wojnie światowej Park Fundacji Arndta przemianowano na Park Słowackiego. Z przedwojennej zabudowy zachował się tylko
Modrzewiowy Dwór i kilka budynków gospodarczych. W okresie gdy Szczecin był niemiecki, przeznaczone były dla pracowników placówki i leśnych. Dwór został wciągnięty na listę zabytków w 1983 roku. Po za tym przetrwały do dzisiejszych czasów fundamenty i fragmenty murów pozostałych budynków tworzących przed laty kompleks. W 2018 roku Syrenie Stawy zostały ponownie zagospodarowane i udostępnione mieszkańcom miasta

Syrenie Stawy – „CENTRUM OCHRONY BIORÓŻNORODNOŚCI W PARKU LEŚNYM ARKOŃSKIM”

W ramach realizacji inwestycji wykonanej w 2018 roku wokół czterech stawów poprowadzono szlaki przyrodniczo-dydaktyczne. Zagospodarowano 24 hektary parku. Łączna długość alejek wynosi prawie trzy kilometry. Znajdujące się przy nich tablice edukacyjne zawierają treści dotyczące lasów liściastych, siedlisk ptaków, ekotopu, flory hydrogenicznej oraz olszyny źródliskowej. Przy ścieżkach ustawiono kilkanaście stacji przyrodniczych z altankami i tablicami, na których zamieszczono informacje o zamieszkujących ten obszar płazach, miejscowym runie leśnym, a także roślinności wodnej i bagiennej. Ponadto powstały dwa pomosty, przepust i kładka między stawami. Dodatkowo wykonano prace polegające na odsłonięciu cieków wodnych, posadzeniu 950 drzew i krzewów, usunięciu roślin inwazyjnych.

Altanki mogą być wykorzystywane podczas zajęć prowadzonych w ramach zielonej szkoły, dla której opracowano specjalny program edukacyjny. Zaplanowano, że obiekt będzie służył nie tylko rekreacji mieszkańców miasta, ale również będzie chronił unikatowe stanowiska przyrodnicze rodzimych roślin chronionych.