Park przy ul. Przygodnej

Zespół projektantów

mgr inż. arch. Sławomir Adrabiński, mgr inż. arch. kraj. Paweł Wójs, dr inż. Marcin Kubus