Park przy ul. ks. J. Popiełuszki

Zespół projektantów

mgr inż. arch. Sławomir Adrabiński, mgr inż. arch. kraj. Paweł Wójs