Zakres usług

  • Koncepcje architektoniczne
  • Projekty budowlane i wykonawcze - wszystkie branże
  • Projekty parków i zieleńców (SPECJALIZACJA)
  • Projekty zagospodarowania terenów zielonych na cele rekreacyjne i turystyczne (SPECJALIZACJA)
  • Ekspertyzy techniczne
  • Prowadzenie procedur związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę
  • Grafika użytkowa

OFERUJEMY

Katalogi

Projekty gotowe