WARUNKI HANDLOWE

(dotyczy zakupu katalogów i projektów gotowych)

1. Zamówiony katalog lub projekt dostarczany jest w terminie do 14 dni roboczych od daty zamówienia przesyłką pocztową za pobraniem, lub przesyłką bez pobrania poprzedzoną płatnością przelewem. Do dokumentacji dołączona jest faktura VAT.

2. Katalog przekazywany jest Zamawiającemu w komplecie 2 egzemplarzy. Do kompletu dołączony jest kosztorys inwestorski, przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz cała zawartość opracowania na płycie CD.

3. Projekt przekazywany jest Zamawiającemu w komplecie 4 egzemplarzy. Do kompletu dołączony jest kosztorys inwestorski, przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz cała zawartość opracowania na płycie CD.

4. Jeden komplet dokumentacji (katalogu lub projektu) można wykorzystać jednokrotnie do realizacji jednego zadania inwestycyjnego. W przypadku gdy Zamawiający ma zamiar zrealizować zadanie inwestycyjne tego samego typu, powinien nabyć dodatkowe komplety dokumentacji.

5. Zakup dodatkowego egzemplarza katalogu lub projektu.

– Dodatkowy egzemplarz katalogu lub projektu - 100zł
– Koszt osobnej przesyłki poza zamówieniem głównym - 20zł
– Każdy dodatkowy egzemplarz opracowania oznaczony jest podpisem i stemplem chroniącym przed nieprawnym wykorzystaniem

6. Pracownia Projektowa „Grupa MGM” Sławomir Adrabiński wyraża zgodę na zmiany adaptacyjne w zakresie nie powodującym obniżenia wartości użytkowej i estetycznej rozwiązań projektowych.

7. W przypadku konieczności rozszerzenia zakresu zgody na zmiany adaptacyjne, należy skontaktować się z pracownią listownie, telefonicznie lub mailowo.

8. Strona www.grupamgm.pl i jej treści nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i nie może być podstawą do składania reklamacji. Zestawienie materiałowo-kosztowe nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 ust.2 kodeksu cywilnego i nie może stanowić podstaw do roszczeń w stosunku do Pracowni Projektowej „Grupa MGM” Sławomir Adrabiński. Podane w zestawieniu dane są wartościami przybliżonymi.

9. Pracownia Projektowa „Grupa MGM” Sławomir Adrabiński pozyskuje od Zamawiających dokumentację za pośrednictwem witryny www.grupamgm.pl wyłącznie dane niezbędne do procesu realizacji zamówienia. Żadne z tych informacji nie są przekazywane osobom trzecim, natomiast mogą zostać ujawnione na wniosek i żądanie uprawnionym organom.

10. Płatność za katalog lub projekt.

A) Pocztą Polską za pobraniem

B) Za pomocą przelewu na konto pracowni – dane do wykonania przelewu:

       Pracownia Projektowa „Grupa MGM” Sławomir Adrabiński
       al. Bohaterów Warszawy 82/5, 71-061 Szczecin
       mBank S.A. Bankowość Detaliczna, 90-959 Łódź 2
       nr konta: 35 1140 2004 0000 3602 3143 3194

11. Zamawiający zobowiązany jest do akceptacji niniejszych warunków handlowych.