Uprawnienia

  • uprawnienia projektowe nr 85/Sz/87
  • uprawnienia wykonawcze nr 143/Sz/89
  • Rzeczoznawca Budowlany w specjalności architektonicznej - centralny rejestr rzeczoznawców budowlanych - pozycja 35/08/R/C