Home > Obiekty inne > Schronisko Młodzieżowe SZMARAGD

Schronisko Młodzieżowe SZMARAGD. Szczecin

Schronisko Młodzieżowe SZMARAGD

Główną funkcją Centrum Edukacji Ekologicznej – Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Szmaragdowe-Zdroje w Szczecinie jest realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej, w tym w szczególności ukierunkowanej na propagowanie idei bioróżnorodności.

Położenie schroniska

Obiekt zlokalizowany jest nad Jeziorem Szmaragdowym, w granicach osiedla Szczecina – Zdrojach, na obszarze Parku Krajobrazowego Puszcza Bukowa.

Historia schroniska

W 1783 roku Ludwik Mohring wybudował folwark w miejscu obecnego Schroniska Młodzieżowego SZMARAGD. Aby podkreślić swoją miłość do żony nazwał go Dworem Katarzyny. Posiadłość została kupiona pod koniec XIX wieku przez cementownię Stern. Przedsiębiorstwo zorganizowało w folwarku kwatery dla pracowników zatrudnionych w znajdującej się niedaleko kopalni kredy. Po drugiej wojnie światowej dwór przekształcono w lokal gastronomiczny z miejscami noclegowymi. Przez długie lata funkcjonował pod nazwą Zajazd Szmaragd. W 2018 roku rozpoczęły się prace remontowo-budowlane, mające na celu przekształcenie opuszczonego i niszczejącego budynku w Schronisko Modzieżowe SZMARAGD.

Inwestycja Schronisko Młodzieżowe SZMARAGD

W ramach inwestycji zaplanowano utworzenie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego – w obiekcie jednorazowo będzie mogło przebywać jednocześnie 38–40 osób. Baza noclegowa schroniska to: pokoje 2-, 4- i 6-osobowe z łazienkami zlokalizowane są na pierwszym piętrze obiektu. Na parterze zaprojektowano pokój z łazienką oraz WC ogólnodostępne dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich

W całorocznym schronisku zaplanowano również kuchnię samoobsługową z miejscami do spożywania posiłków, świetlicę z jadalnią, pomieszczenie do suszenia odzieży, pomieszczenie administracji oraz magazyn gospodarczy. Na parterze w części przyległej do wielofunkcyjnych sal ekspozycyjnych z tarasem zaprojektowano pomieszczenia małej gastronomi z możliwością bezpośredniego wydawania gotowych posiłków i napojów.

Przewidziano zmianę zagospodarowania terenu w zakresie edukacji ekologicznej na przyległym do budynku obszarze. Zaprojektowano dostosowanie dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich budynku głównego oraz przyległego terenu.

Ogólne założenia projektowe

Zaprojektowano zagospodarowanie przyległego terenu z przewagą funkcji edukacyjnej i rekreacyjnej związanej ściśle z działalnością Centrum Edukacji Ekologicznej oraz z działalnością Szkolnego Schroniska Młodzieżowego. Zagospodarowanie terenu poprzez dodatkowe elementy infrastruktury ma umożliwiać organizowanie imprez masowych w zakresie edukacji ekologicznej. Przewidziano zapewnienie silnych powiązań komunikacyjnych z istniejącymi drogami leśnymi oraz trasami turystycznymi znajdującymi się na terenie Parku Leśnego Zdroje.