Obiekty inne

Salon Hondy
Infomat, Jezioro Głębokie
Średniowieczne mury miejskie
Ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt
Schronisko Młodzieżowe SZMARAGD
Zespół Dydaktyczno-Ekspozycyjny „Szmaragd”
Szczecińskie Centrum Informacji
Turystystycznej
Szmaragdowe–Zdroje